Author: Monika Leszczyńska

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę

Przepisy prawa dopuszczają możliwość przekształcenia osoby fizycznej wykonującej we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) w jednoosobową spółkę kapitałową. Wobec powyższego przedsiębiorca może przekształcić się wyłącznie w jednoosobową spółkę akcyjną albo jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z dniem przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę na spółkę przekształconą…

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

Przedsiębiorcy bez względu na przedmiot i zakres swojej działalności mają do czynienia z danymi osobowymi. Czym są dane osobowe, kiedy dochodzi do ich przetwarzania oraz kto jest administratorem danych osobowych wyjaśniono w artykule „Obowiązki administratora danych osobowych – wymagane dokumenty”. Ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w art. 23 wymienia przypadki w…

Przekształcenie spółek handlowych

Przekształcenie spółek handlowych

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy prawnej przy zachowaniu tożsamości majątkowej i podmiotowej. Powyższe oznacza, że zarówno przed przekształceniem jak i po przeprowadzeniu przekształcenia mamy do czynienia z tym samym podmiotem, ale działającym w innej, zmienionej formie prawnej. W trakcie przekształcenia spółki nie dochodzi do powstania spółki w organizacji. Nie przeprowadza się również likwidacji spółki…

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego

Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego

Obecnie coraz prężniej rozwija się sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Wielu nabywców ceni sobie możliwość dokonywania zakupów bez konieczności wychodzenia z domu. Profesjonalna witryna internetowa z przejrzystym interfejsem użytkownika to jednak nie wszystko. Klauzule niedozwolone (abuzywne) O czym powinien pamiętać przedsiębiorca?  W pierwszej kolejności niezbędne jest opracowanie regulaminu sklepu internetowego, regulującego prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego,…

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

Czy każde dzieło będące wytworem naszych twórczych działań możemy nazwać utworem w rozumieniu prawa autorskiego? Na pewno nie każde. Często odpowiedź na pytanie czy coś jest czy nie jest utworem stanowiącym przedmiot prawa autorskiego nie jest oczywista. Czym jest utwór? Definicję „utworu” zawiera art. 1  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych….

Jak chronić swój znak towarowy?

Jak chronić swój znak towarowy?

Dla każdego przedsiębiorcy znak towarowy ma dużą wartość rynkową,  bowiem to dzięki niemu jego towary lub usługi są identyfikowane w obrocie, co wpływa na ich rozpoznawalność, a co za tym idzie przywiązanie klientów oraz budowanie renomy. Wykorzystywanie cudzego znaku towarowego przez inny podmiot nie jest nowym zjawiskiem.  Jednakże często nie wiemy jak temu zapobiec, jak chronić…

Publikacja wizerunku bez zgody

Publikacja wizerunku bez zgody

Jednym z dóbr osobistych podlegających ochronie jest wizerunek osoby fizycznej. Każdy ma prawo zdecydować czy i w jakich okolicznościach jego wizerunek może być rozpowszechniony. W myśl przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „prawo autorskie”) rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej….

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Łączenie przez przejęcie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość łączenia się spółek handlowych. Łączyć mogą się między sobą spółki kapitałowe jak i spółki osobowe. Dopuszczalne jest również połączenie spółki kapitałowej ze spółką osobową. W przypadku połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Natomiast…

Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych

Autorskie prawa majątkowe do utworów pracowniczych

Wielu pracodawców myśli, że nabywa prawa do wszystkiego co zostało stworzone przez ich pracowników, w tym całość autorskich praw majątkowych do utworów, których twórcami są pracownicy. Jak to wygląda w rzeczywistości? Powyższą kwestię regulują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W odniesieniu do pracowników, tj. osób fizycznych…